Licencje Microsoft


Powrót do: Strona główna > Informacje


Szanowni Państwo,

4 czerwca 2018 roku wygasła umowa zawarta z firmą A.P.N Promise S.A., na mocy której możliwy był zakup licencji programów Microsoft Corporation zgodnie z umową Microsoft Academic Select.  Centrum Informatyczne nadal przyjmuje zamówienia na zakup licencji, lecz ich realizacja będzie możliwa dopiero po rozstrzygnięciu  kolejnego przetargu.

Monika Niewęgłowska
Dyrektor Centrum Informatycznego

Szanowni Państwo!

Nasza uczelnia uczestniczy w programie Academic Select Plus firmy Microsoft. Umożliwia on nabywanie licencji na oprogramowanie tej firmy na stosunkowo najkorzystniejszych warunkach. W drodze przetargu został wyłoniony pośrednik, firma A.P.N. Promise, która zaproponowała największy, procentowy upust na ceny licencji. Umowa obowiązuje na okres 4 lat od dnia 04.06.2014 w związku z tym, licencje na oprogramowanie Microsoftu będzie można nabywać u tego pośrednika bez konieczności rozpisywania przetargów. Zamówienia na zakup licencji proszę składać za pośrednictwem Centrum Informatycznego UAM.

Cennik produktów firmy Microsoft, które możemy kupować w ramach programu Academic Select Plus jest długi i zawiera wiele pozycji. Aktualny cennik dostępny poniżej. Prezentowane ceny są cenami netto, podane w EURO.

Ponieważ największe zainteresowanie budzi możliwość zakupu licencji na używanie pakietu Office oraz Windows przygotowaliśmy dla państwa gotowe formularze umożliwiające zamawianie licencji. 

  • Licencja pakietu Office Professional Plus 2016 w cenie 57,25 Euro netto
  • Licencja Windows Pro 10 Upgrd w cenie 51,60 Euro netto
  • Nośnik z oprogramowaniem w cenie 20 zł (Uwaga: Zakup licencji  nie wymaga zakupu nośnika. Istnieje możliwość pobrania płyty instalacyjnej ze strony internetowej. Ze względu na licencje zbiorcze, nie ma potrzeby kupowania tej samej liczby nośników co licencji (PRZYKŁAD: kupując 20 licencji Office wystarczy zakupić 1 nośnik). Dostęp do strony będą miały osoby odpowiedzialne za użytkowanie licencji wskazane we wniosku. Nie są obsługiwane adresy spoza domeny amu.edu.pl.

Aby złożyć zamówienie należy wejść na stronę licencje.amu.edu.pl; wypełnić formularz. Wygenerowany dokument należy wydrukować, podpisać przez upoważnione osoby i wysłać do Centrum Informatycznego (pocztą, pocztą wewnętrzną, faksem -2669 lub skan dokumentu w formacie pdf pocztą elektroniczną na adres licencje@amu.edu.pl). Realizacja zamówienia następuje w ciągu 2-3 dni roboczych - otrzymają Państwo maila z potwierdzeniem zakupu licencji oraz wskazówki do pobrania oprogramowania. Ewentualny odbiór osobisty kluczy instalacyjnych i nośników możliwy jest w biurze Centrum Informatycznego UAM na Morasku, w budynku Wydz. Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, pokój 80, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 14:00.

Zamówienia licencji na pozostałe produkty firmy Microsoft proszę uzgadniać szczegółowo z Centrum Informatycznym. 

Pytania proszę kierować na adres e-mail: licencje@amu.edu.pl lub tel. 61 8 29 26 47, 61 829 26 62, fax 61 829 26 69.

UWAGA: 

Zakup licencji odbywa się na zasadzie faktury zbiorczej (koszt licencji dzielony jest między zamawiające jednostki), rozliczenie dokonywane jest raz na dwa miesiące. Proszę się upewnić, że wskazane przez Państwa źródła finansowania (granty, projekty itp.) będą akualne. Terminy realizacji faktur można poznać i uzgodnić z Centrum Informtycznym pod nr telefonu 61 8 29 26 47.

Ostateczna cena produktu ustalana jest w dniu wystawiania faktury- zgodnie z kursem walut NBP.

Ceny produktów mogą się różnić w zależności od miesiąca. Proszę się upewnić, że przeglądają Państwo bieżący cennik produktów. 

Centrum Informatyczne nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia bądź zagubienia nośników wysyłanych pocztą wewnętrzną.


Załączniki

Benefity Software Assurance
Czysty formularz zamówienia (na pozycje, które nie pojawiają się w formularzu elektornicznym)
cennik produktów Microsoft